گارانتی بالیران

گارانتی بالیران

اطلس خودرو ، نماینده رسمی شرکت کیاموتورز در ایران، از شرایط جدید فروش محصولات کیا خبر داد.

مدیر فروش شركت اطلس خودرو اعلام کرد تمامي محصولات در لیست قیمت جدید این شرکت دارای شرایط متنوع اقساطی از 12 تا 30 ماهه است که متقاضي می تواند به موعد تحویل 30 و یا 60 روزه با قیمت قطعی و یا 120 روزه علی الحساب با نرخ مناسب سود مشارکت را انتخاب نماید. همچنين  ...

 

اطلس خودرو ، نماینده رسمی شرکت کیاموتورز در ایران، از شرایط جدید فروش محصولات کیا خبر داد.

مدیر فروش شركت الس خودرو اعلام کرد تمامي محصولات در لیست قیمت جدید این شرکت دارای شرایط متنوع اقساطی از 12 تا 30 ماهه است که متقاضي می تواند به موعد تحویل 30 و یا 60 روزه با قیمت قطعی و یا 120 روزه علی الحساب با نرخ مناسب سود مشارکت را انتخاب نماید. همچنين به درخواست مکرر مشتریان محترم برای خودروهای اپتیما ، سراتو و پیکانتو شرایط اقساطی شش ماهه بدون کارمزد نیز در لیست جدید لحاظ گردیده است. شرایط متنوع فروش برای محصولات کیا با هدف رضایت هرچه بیشتر مشتریان در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

 

هدف از اين مجموعه حصول اطمينان از عملكرد مناسب و هماهنگ، در ارائه خدمات گارانتي به مشتريان شركت اطلس خودرو بوده كه توسط عامليتهاي مجاز خدمات پس از فروش سراسر كشور تحت نظارت حوزه خدمات پس از فروش شركت اطلس خودرو ارائه مي‌گردد . كليه افراد مرتبط با امور گارانتي در عامليت‌‌هاي مجاز خدمات پس ازفروش با رعايت خط مشي و با توجه كامل به اطلاعيه‌هاي صادره همواره دانش خود را به روز نگه داشته ودر نتيجه آن امور گارانتي به موقع انجام مي پذيرد.  گارانتي ، تعهد و تقبل شركت كياموتورز مبني بر پوشش دهي ايرادهاي ناشي از طراحي و ساخت خودرو براي يك دوره معين مي باشد كه در صورت بروز هرگونه مشكل در اين دوره كليه ايرادات ناشي از توليد در چارچوب قوانين گارانتي شركت كياموتورز توسط شركت اطلس خودرو برطرف خواهد شد. مواردي كه تحت پوشش گارانتي قرار نميگيرند 1- سرويسهاي عمومي شامل : بازديدها، نظافت و پوليش خودرو ، تنظيمات ، روانكاري و روغنكاري، تعويض روغن و فيلترها ، افزودن يا تعويض ضديخ ، مگر در مواقعي كه اين موارد به واسطه ساير تعميرات ، تحت پوشش گارانتي انجام گردند. 2- هرگونه فرسودگي يا خرابي كه جزو ذات قطعه بوده و در شرايط استفاده طبيعي رخ دهد شامل تغيير رنگ، تغيير شكل، خوردگي، ترك خوردن و پاره شدن . 3- تعويض قطعات مصرفي شامل: روغنها (نظير روغن موتور ، روغن گيربكس ، روغن هيدروليك فرمان ، روغن ديفرانسيل، روغن ترمز و روغن گيربكس كمك براي خودروهاي4WD ، مايعات (نظير مايع ضد يخ و ضد جوش ، مايع شيشه شوي و آب باتري ) ، فيلترها ( نظير فيلتر روغن موتور ، فيلتر يا صافي بنزين ، فيلتر هواي موتور ، فيلتر تهويه مطبوع ، فيلتر هواي باك در صورت تجهيز و فيلتر روغن گيربكس ) در شرايط طبيعي مگر در مواقعي كه تعويض اين قطعات به واسطه ساير تعميرات، تحت پوشش گارانتي انجام گردد. 1- 3در صورتيكه ايراد قطعات مصرفي ناشي از نقص فني و يا كيفيت محصول باشد به مدت 60 روز از تاريخ تحويل / شروع گارانتي و يا 3000 كيلومتر (هر كدام زودتر فرابرسد) تحت پوشش گارانتي قرار ميگيرند. 4- هرگونه خرابي يا عيبي كه در نتيجه سهل انگاري در انجام سرويسهاي ادواري و نگهداري صحيح (مطابق با دفترچههاي راهنما و توصيه شركت سازنده و شركت اطلس خودرو) بوجود آمده باشد منجر به خارج شدن قطعات، اجزاء و موارد مرتبط از گارانتي مي شود. 5- استفاده نادرست به طور عمدي يا غيرعمدي ، سرقت يا آتش سوزي ، آسيب يا زنگ زدگي هاي ناشي از عواملي مانند : تصادفات ، بي توجهي در استفاده يا كاربري ، تعميرات يا تنظيمات نادرستي كه توسط افراد غير متخصص و در تعميرگاه هايي غير از شبكه عامليتهاي مجاز شركت اطلس خودرو صورت پذيرفته باشد. 6- هرگونه تغيير ، تعويض و يا تعميرات ناصحيح ، دستكاري و نصب نامناسب قطعات منجر به خارج شدن قطعات، اجزاء و موارد مرتبط از گارانتي مي شود. 7- استفاده از قطعات غيراصلي شركت كيا موتورز. 8- خرابيها و ضايعاتي كه ناشي از استفاده قطعاتي غير از قطعات اصلي شركت يا روغنها و مواد مصرفي به غير از روغنها و مواد مصرفي مشخص شده در خارج از عامليتهاي مجاز شركت اطلس خودرو صورت گرفته است. 9- استفاده از قطعات براي كاري كه براي آن منظور طراحي نشده باشند. 10- نصب هرگونه وسيله، قطعه يا متعلقات اضافي كه توسط شركت كياموتورز توليد و يا فابريك از طريق شبكه عامليت مجاز شركت بر روي خودرو نصب نشده است منجر به خارج شدن قطعات، اجزاء و موارد مرتبط از گارانتي مي شود. 11- هر مورد جزئي كه عامل آن عيب در كيفيت و عملكرد خودرو يا قطعات آن نباشد ، همانند صدا و لرزشهاي بسيار جزئي يا مواردي كه از مشخصات ذاتي خودرو ميباشد. 12- باتري دشارژ شده ناشي از قصور و اهمال در نگهداري مناسب و عدم انجام سرويسهاي منظم دوره اي شامل گارانتي نمي باشد. 13- آسيب يا زنگ زدگي سطوح در اثر عوامل محيطي نظير باران اسيدي، بارش مواد معلق (شيميايي ، صمغ درختان) ، سقوط اشياء ، نزولات آسماني ،فضولات پرندگان، ضربات سنگ، نمك جاده، تگرگ، طوفان، رعد و برق، سيل يا ديگر بلاياي طبيعي. 14- عوامل محدوديت جادهاي (شن، سنگ ريزه، گرد و غبار يا ساير عوامل جادهاي) كه باعث فرورفتن بدنه و صدمه به رنگ بدنه يا شكستگي شيشه شود. 15- خسارات جزئي يا كلي از قبيل هزينههاي سوخت ، تلفن ،باربري، خسارتهاي جاني يا مالي، خسارتي كه در نتيجه استفاده نكردن طولاني مدت از خودرو باشد. 16- انجام هرگونه عمليات تعميراتي يا سرويسهاي دورهاي خارج از عامليتهاي مجاز شركت اطلس خودرو منجر به خارج شدن قطعات، اجزاء و موارد مرتبط از گارانتي مي شود. 17- هرگونه آسيب ديدگي كه در اثر حمل و نقل به وجود آمده باشد. 18- آسيب و ايجاد نقص در خودرو يا قطعات آن ناشي از استفاده غير متعارف ، اعمال بار اضافي، تصادف و سانحه ، دزدي، سيل و آتش سوزي، كمبود سوخت، مايعات و روانسازها بوجود آمده باشد. موارد لغو و محدوديت گارانتي  1- هر خودرويي كه كيلومتر شمار آن دستكاري شده و يا نصب قطعاتي بر روي خودرو كه منجر به تغيير كيلومتر شمار و يا مشكل شدن تشخيص كيلومتر طي شده گردند گارانتي آن خودرو باطل خواهد شد. 2- عدم انجام بموقع سرويس اوليه (كيلومتر بين 500 تا 1000 كيلومتر يا حداكثر 6 ماه از تاريخ شروع گار انتي) و سرويسهاي دوره اي طبق دفترچه راهنماي مشتري و سرويسهاي سفارش شده شركت اطلس خودرو در شبكه عاملين مجاز موجب خارج شدن از شرايط تضمين يا گارانتي قطعات و مجموعه هايي كه مرتبط و تحت تاثير با سرويسهاي مذكور هستند خواهد شد. 3- انجام تعمير و نگهداري نامناسب يا استفاده از سوخت ، سيالات ، روغن يا روانكارها به جز آنهاييكه در دفترچه راهنماي مالك و توسط شركت اطلس خودرو توصيه شده است موجب خارج شدن از شرايط تضمين يا گارانتي قطعات و مجموعه هايي كه مرتبط و تحت تاثير با آيتمهاي ذكر شده هستند خواهد شد. • به منظور استفاده از موارد گارانتي ، مالك خودرو همواره بايد موارد ذيل را مد نظر قرار دهد : 1. از صحت آيتمهاي درج شده در فرم پذيرش در عامليت مجاز اطمينان حاصل نمايد. 2.كليه نمايندگي هاي مجاز ملزم به ارائه صورتحساب به مصرف كننده بوده و همچنين مي بايست خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه يا سه هزار كيلومتر هركدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه يا ده هزار كيلومتر هركدام زودتر فرا برسد ضمانت نمايند. 3. خدمات سرويس اوليه خودروها در عامليتهاي مجاز شركت اطلس خودرو "حداكثر تا شش ماه" پس از شروع گارانتي مطابق با تاريخ درج شده بر روي كارت گارانتي حدفاصل 500 تا 1000 كيلومتر قابل انجام مي باشد. جهت تضمين عملكرد خودرو، مراجعه براي دريافت سرويسهاي فوق طبق كيلومترهاي اعلام شده و زمان تعيين شده الزامي مي باشد. خدمات قابل ارائه در اين سرويسها م طابق با جداول مندرج در دفترچه گارانتي صورت مي پذيرد.

 

scroll up